KURUMSAL » HİZMETLERİMİZ

• Faaliyette bulunacak yatırımcı firmalara açık, kapalı ve depolama alanların kiralanması,

• Serbest Bölge içerisindeki yükleme boşaltma, nakliye ve buna benzer hizmetlerin verilmesi,

• Serbest Bölgenin tanıtımı ve yeni yatırımcıların bölgeye kazandırılması,

• Elektrik, su, atık su, telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması,

• Liman yükleme-boşaltma hizmetlerinin sağlanması,

• Yatları denize indirme, karaya çekme, denizde barınma ve yat bakım-onarım sahası hizmetlerinin sağlanması,

• Yeşil alan ve park yerlerinin tesisi, Genel temizliğin sağlanması, Altyapı sorunlarının giderilmesi, geliştirilmesi ve hizmete hazır tutulması,

• Yapılan tüm hizmetlerin kamu adına gelirlerini toplayıp ilgili özel hesaplara intikalin sağlanması,

• Serbest Bölgemizin ihtiyacı olan alt yapı yatırımlarının yerine getirilmesi.