Başa Dön
×
ANASAYFA HABER & DUYURU HİZMETLERİMİZ FİRMALAR ANTALYA SERBEST BÖLGESİ HAKKIMIZDA MULTİMEDYA İLETİŞİM
Antalya Serbest Bölgesi Sayfaları

Antalya Serbest Bölgesi 06 Haziran 1985 tarih ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu`nun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yer ve sınırları tespit edilip ülkemizde kurulan ilk iki serbest bölgeden biri olma özelliğini taşımaktadır.

Bölgemiz Antalya-Kemer karayolu güzergâhında, Antalya Limanı`nın hemen bitişiğinde şehir merkezine 12 km, havalimanına 25 km. mesafede 782.482 metrekarelik bir alana kurulmuş ve 14 Kasım 1987 tarihinde hizmete girmiştir.

Altyapı finansmanı işletici kuruluş tarafından karşılanan, üstyapısı ise yatırımcı firmalar tarafından gerçekleştirilen Antalya Serbest Bölgesi`nin işletilmesi Bakanlar Kurulu Kararı ile özel sektöre verilmiş ve bu amaçla hisselerinin % 44 ü kamuya % 56 sı özel sektöre ait olan Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ASBAŞ) kurulmuştur. Serbest Bölgedeki bürokrasinin asgari seviyeye indirilmesi ve zaman kaybının önlenmesi amacıyla doğrudan serbest bölgeye hizmet veren ve kendi idari yapıları içinde teşkilatlanmış bulunan Serbest Bölge Müdürlüğü ve Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü birimleri aralıksız faaliyetlerini yürütmektedirler.


Antalya Serbest Bölgesinin sağladığı mali, lojistik, avantajlar ile kentin doğal avantajları birleştiğinde, yatırımcılar için çok önemli ve düşük maliyetli bir yatırım ortamı oluşmaktadır. 1987 yılında hizmete giren bölgemiz, ilk yıllarda özellikle Akdeniz çanağındaki ülkelerden ihale alan şirketlerin makine parkı amacına hizmet vermiş, 1994 yılında Antalya`nın turizm kenti olması dolayısıyla bölgemizde turistlere yönelik alışveriş mağazaları açılması yönünde kararname çıkmış, yatırımlar yapılmış, 1995`ten itibaren tekstil üretimi konusunda önemli gelişmeler sağlamıştır.

Ülkemizde denizcilik sektörünün son yıllarda en hızlı gelişen sektörlerden biri durumuna gelmesiyle Antalya Serbest Bölgesi de 2000 yılından itibaren bu gelişmeye paralel olarak mega yat üretimi konusunda başvurular almış ve bu konuda yatırımları çekmeye başlamıştır. Bölgemiz tamamlanmış bulunan elektrik, su, telekomünikasyon hizmetleri, yeşil alanları, yolları ve arıtma tesisi ile tüm gelişmiş serbest bölgelerle rekabet edebilecek düzeyde olup, 1998 yılından bu yana her türlü yükleme boşaltma hizmetlerinin yapılabildiği bir rıhtıma da sahiptir.

Antalya`nın turizm dokusuyla uyumlu, ticaretin yapılmasına özen gösterilen, çevreyi kirletmeyen, bacası tütmeyen, görüntü ve gürültü kirliliği yaratmayan bölgemizdeki sektörlerin başlıcaları Yat Üretimi, Medikal, Tekstil, Tarım, Maden, İnşaat, Elektrik-Elektronik sektörleridir. Serbest bölgede faaliyet gösterecek firmalar yüzde yüz yerli firmalar olabileceği gibi aynı oranda yabancı firmalarda olabilir. Serbest bölgemiz AB ve Ortadoğu pazarlarının yanı başında yer almakta, pek çok Türk sanayi ürünü AB pazarına sıfır gümrükle girebilmekte, ayrıca bölgeden limana, yol şebekelerine, kültür, turizm, eğlence ve dinlenme merkezlerine ulaşım kolayca sağlanmaktadır.

Antalya Serbest Bölgesi`ni diğer serbest bölgelerden ayıran özelliklerin başında Havalimanına ve Kent merkezine yakın oluşu kentin avantajlarından kısa sürede faydalanma imkânı sağlamakla birlikte, denize rıhtımı olan birkaç serbest bölgelerden biridir. ASBAŞ - Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. 10.10.2006 tarihinde Uluslararası bir kuruluş olan TÜV Industrie Service GmbH tarafından DIN EN ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Hedefimiz Antalya Serbest Bölgesi`nin dünyadaki en önemli ve en rantabl yatırım merkezlerinden biri olmasıdır.