ANTALYA SERBEST BÖLGESİ » Avantajlar

• Üretici Kullanıcılar için Vergi Avantajlarından Yararlanma İmkanı

• Orta ve Uzun Vadede Geleceği Planlayabilme İmkanı

• Kar Transferi İmkanı

• Ticaret Kolaylığı İmkanı

• Gümrük Vergisi Prosedüründen Arınmış Ticari Faaliyet İmkanı

• AB ve Gümrük Birliği Kriterlerinin Gerektirdiği Serbest Dolaşım Belgelerinin Temini İmkanı

• Eşitlik Prensibi

• Zaman Kısıtlaması Bulunmaması

• Pazar İhtiyaçlarına ve Şartlarına Göre Serbestçe Belirlenecek Ticari Faaliyet İmkanı

• Gerçekçi Bir Enflasyon Muhasebesi İmkanı

• Yerli ve Yabancı Tüm Pazarlara Erişim İmkanı

• Azaltılmış Bürokratik Prosedür ve Dinamik İşletme Yöntemi

• Stratejik Avantaj

• Her Türlü Ticari ve Sınai Faaliyete Uygun ve Ucuz Altyapı İmkanı

• Tedarik Zinciri İmkanlarından Yararlanma Kolaylığı