ANTALYA SERBEST BÖLGESİ » Avantajlar

» Üretken ve düşük maliyet

» Üreticilere kurumlar vergisi muafiyeti

» İşlemlerde vergi, resim, harç istisnası

» Para birimi T.C. Merkez Bankasının kabul ettiği konvertibl para birimleridir

» % 100 yerli yada yabancı firmalar, yada ortak firmalar olabilir

» Açık alan kira bedeli 2.42-$ m²/yıl

» Bürokrasi en aza indirilmiştir

» Alt yapısı hazır olup, gelişmiş ülkeler düzeyindedir.

» Gümrük Mevzuatı uygulanmaz

» Belediye, Yabancı sermayeyi teşvik, Pasaport kanunlarının Serbest Bölge Kanununa aykırı hükümleri uygulanmaz

» Bölgemiz Kültürel, turistik ve eğlence yerlerinin yanı başındadır.

» Bölgemiz A.B. ve Ortadoğu pazarlarının yanı başında olup, pek çok Türk sanayi ürünü A.B. pazarlarına gümrüksüz girebilmektedir.