KURUMSAL

KALİTE POLİTİKAMIZ

Antalya Serbest Bölgesi’nin dünyadaki en önemli ve en verimli yatırım merkezlerinden biri olabilmesi için ;


• Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile katma değeri yüksek yatırımcıları bölgemize kazandırmak.


• İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini sağlamak için çalışmalar yapmak.


• Sağladığımız hizmetlerde müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmaktır.


• Makine, teçhizat ve insan gücünün yanı sıra teknolojik yenilikleri sürekli takip ederek hizmetlerimizin gelişmesini sağlamak,


• Tedarikçilerle bilgi akışını sürekli tutarak hizmet kalitesini yükseltmek ve azami verimliliği sağlamak.


• Yatırımcılar ile işbirliği içerisinde olarak ortaya çıkacak ihtiyaçların karşılanmasında en optimum kararların verilmesini sağlamak.


• Bölgenin ihtiyaçları ölçüsünde gerekli altyapı yatırımlarını yapmak, mevcut yatırımları iyileştirmek ve sürekli çalışır vaziyette bulunmasını sağlamak.


• Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak ve bu amaçla tüm proseslerimizde çalışan katılımını teşvik etmek. Hizmet içi eğitimlerini sürekli kılarak kişisel, mesleki ve sosyal gelişimlerine destek olmak.


• ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmek.