ANTALYA SERBEST BÖLGESİ » Faaliyet Konuları

ÜRETİM

Üretimde kullanılan hammadde ve ara malların alımı, üretilen malların satışı, markalanması, ambalajlanması, etiketlenmesi ve sergilenmesi yapılabilir. Stok fazlası hammadde ve ara mallarının satışı ancak Serbest Bölge Müdürlüğü’nün uygun görmesi halinde mümkündür.