ANA SAYFA » HABER & DUYURU »

7.04.2014

HAZİNEYE İNTİKAL EDEN ÜST YAPILAR


Antalya Serbest Bölgesi sınırları içinde kalan ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Serbest Bölge alanı olarak kullanılmak üzere tahsis edilen arazi üzerinde bulunan ve bağlı olduğu faaliyet ruhsatının iptali veya süresinin sona ermesi sonucunda Hazineye intikal eden üstyapıların kullanım hakkı, Ekonomik Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 2012/3 sayılı “Serbest Bölgelerdeki Üstyapı ve Taşınmazların Tahsisi, Devri, Satışı ve Kullanımına Uygun Olmayan Taşınmazlar” başlıklı Genelgesi kapsamında devredileceği belirtilmektedir.

Söz konusu Üstyapıların devirleri ile ilgili ilan, eki tablo ve kroki aşağıdaki linkte yer almaktadır.PDF Olarak İndir »PDF Olarak İndir »